default_mobilesplash

Kontakt

ADRES JEDNOSTKI

Politechnika Częstochowska
ul. J. H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01

ADRES KORESPONDENCYJNY

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

KIEROWNIK PROJEKTU

prof. dr hab. Inż. Małgorzata Kacprzak
tel: (48) 692 063 459
e-mail: mkacprzak@is.pcz.czest.pl
RG: Malgorzata_Kacprzak

ZESPÓŁ BADAWCZY

dr Anna Grobelak
Tel: (34) 3250 917 w. 39
e-mail: agrobelak@is.pcz.czest.pl
RG: Anna_Grobelak

mgr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: d.wloka@is.pcz.czest.pl
RG: Dariusz_Wtoka

 

 

Baner GG

 

INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

 

Ul. Brzeźnicka 60a

42-200 Częstochowa

 

DATA I GODZINA

19.09.2017

9:30 – 14:00

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO REJESTRACJI. UDZIAŁ W WYDARZENIU JEST BEZPŁATNY !!!

FORUM ORGANIZOWANE JEST POD PATRONATEM ŚLĄSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO ORAZ PORTALU POLSKA EKOLOGIA 

Eventbrite - I Ogólnopolskie Forum Zrównoważonego Rolnictwa - TechNabio 2017

PROGRAM WYDARZENIA

 Forum do linka 2

 

Cel Forum

Celem wydarzenia jest promocja innowacyjnych produktów i technologii w sektorze rolnictwa oraz popularyzacja założeń Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Prowadzone działania ukierunkowane zostaną na dążenie do efektywnej komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań, bezpośrednio w sektorze gospodarki rolno-spożywczej, co w efekcie prowadzić może do zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw zarówno na arenie krajowych jak i międzynarodowych rynków.

Tematyka

Tematyka Forum obejmowała będzie prezentację nowych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. W szczególności zaprezentowane zostaną nowe produkty nawozowe, w tym nawozy mikrobiologiczne, preparaty Immobilizowane (mikrokapsułki), preparaty oparte na związkach humusowych oraz nowe formy nawozów organicznych pochodzenia naturalnego. Ponadto w ramach spotkania przewidziany został panel dotyczący nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. W jego obrębie można będzie zapoznać się z technikami pozyskiwania bio-gazu, nowoczesnymi formami kompostowania oraz innowacjami z zakresu przekształcania odpadów organicznych w atrakcyjne formy paliw odnawialnych (bio-gaz, biomasa) i nawozów organicznych (kompost, Wermikompost). W ramach Forum możliwe będzie również wzięcie udziału w tematycznym szkoleniu z zakresu wdrażania dobrych praktyk rolniczych, pozwalających na znaczącą poprawę jakości produktów rolnych przy zachowaniu niezmiennego środowiska glebowego. Szkolenie dotyczyć będzie stosowania technik analitycznych w projektowaniu zrównoważonych strategii nawożenia.

 

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach konkursu TANGO (TANGO1/266740/NCBR/2015)

 Zrzut ekranu 2017 08 18 15.44.44