default_mobilesplash

Kontakt

ADRES JEDNOSTKI

Politechnika Częstochowska
ul. J. H. Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
NIP: 573-011-14-01

ADRES KORESPONDENCYJNY

Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Brzeźnicka 60a
42-200 Częstochowa

WAŻNE LINKI

www.technabio.com
Facebook/technabio
Twitter/technabio

KIEROWNIK PROJEKTU

prof. dr hab. Inż. Małgorzata Kacprzak
tel: (48) 692 063 459
e-mail: mkacprzak@is.pcz.czest.pl
RG: Malgorzata_Kacprzak

ZESPÓŁ BADAWCZY

dr Anna Grobelak
Tel: (34) 3250 917 w. 39
e-mail: agrobelak@is.pcz.czest.pl
RG: Anna_Grobelak

mgr Dariusz Włóka
tel: (48) 664 993 638
e-mail: d.wloka@is.pcz.czest.pl
RG: Dariusz_Wtoka

 

W ponizszej sekcji zamieszczone zostały prezentację oraz artykuły naukowe o tematyce nawiązującej do remediacji gleby, innowacyjnych produktów nawozowych oraz technologiach wpisującycch się w założenia zrównoważonego rozwoju.

PUBLIKACJE

                     TYTUŁ PUBLIKACJI

book

   The evaluation of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)

   biodegradation kinetics in soil amended with organic

   fertilizers and bulking agents

book

    Phytosequestration of Carbon in Miscanthus giganteus and Pinus

    sylvestris L. in Degraded Zinc Smelter and Post-Mining Soils

book

    Vermiremediation of polycyclic aromatic hydrocarbons and heavy

    metals in sewage sludge composting process

book

    The Impact of PAHs Contamination on the Physicochemical

    Properties and Microbiological Activity of Industrial Soils

book

    Antioxidative enzymes and expression of rbcL gene as tools

    to monitor heavy metal-related stress in plants

book

    Bacterial siderophores promote plant growth: Screening of

    catechol and hydroxamate siderophores

book

    Effects of single sewage sludge application on soil

    phytoremediation

book

    The new approach in the soil contaminated with

    organic pollutants bioremediation

book

    Zastosowanie P. arundinacea w fitoremediacji gleb

    skażonych wielopierścieniowymi węglowodorami

    aromatycznymi (WWA) oraz wybranymi herbicydami

 

PREZENTACJE

Konferencja Opole Konferencja Poznań
Zrzut ekranu 2017 08 17 20.02.27     Zrzut ekranu 2017 08 17 20.05.20    

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w ramach konkursu TANGO (TANGO1/266740/NCBR/2015)

 Zrzut ekranu 2017 08 18 15.44.44